Hvordan fikse oppstartsfeil 0xc000000e på Windows 10

Den 0xc000000e feil når jeg prøver å starte opp windows betyr at du arbeider med ødelagte Boot konfigurasjonsdata. Boot Configuration Data er en global butikk for alle alternativer og innstillinger relatert til oppstart på nyere Windows-PCer.

Du får denne feilen når du prøver å starte enheten, og du får en svart skjerm som gir deg instruksjoner om hvordan du reparerer datamaskinen din ved hjelp av en installasjonsdisk eller en gjenopprettingsstasjon. Dessverre er det den eneste måten du kan løse dette problemet på å ha den gjenopprettingsstasjonen, så du bør få tak i en før du starter. Hvis du ikke har det, er det ganske enkelt å lage en ved hjelp av Rufus eller Windows Media Creation-verktøy fra en hvilken som helst annen PC eller en bærbar PC.

0xc000000e-1

Du må også starte opp i BIOS for å endre oppstartsrekkefølgen og starte PC-en fra gjenopprettingsstasjonen i stedet for harddisken. For å gjøre det, bruk følgende trinn:

 1. Angi BIOS- eller UEFI- innstillingene ved å trykke hovedkortprodusentens angitte nøkkel før Windows starter. Denne nøkkelen er vanligvis Esc, Delete, F2, F8, F10, F12 eller Backspace, avhengig av produsent. Du kan gjøre et online søk på hvordan du går inn i BIOS, etterfulgt av datamaskinmodellen.
 2. Når du er inne, naviger til Boot Bruk instruksjonene i BIOS for å endre oppstartsrekkefølgen, og sett enten CD-ROM eller USB-porten til å være den første enheten, avhengig av om gjenopprettingsstasjonen er en CD eller en flash-stasjon. .
 3. Lagre innstillingene og avslutt.

0xc000000e

Metode 1: Bygg opp Boot Configuration Data

For å gjøre dette må du starte datamaskinen fra gjenopprettingsstasjonen. Hvis du har konfigurert BIOS med trinnene ovenfor, kan du gjøre det ved å trykke på hvilken som helst tast når ledeteksten vises på skjermen. Når datamaskinen er startet opp fra gjenopprettingsstasjonen, bruker du følgende trinn for å gjenoppbygge BCD:

 1. I dialogboksen Windows Setup , sett alt til de riktige verdiene, velg språk og klikk
 2. I nedre venstre hjørne klikker du på Reparer datamaskinen din og velger å feilsøke fra skjermbildet Velg et alternativ.
 3. I feilsøkingsskjermbildet klikker du Avanserte alternativer og klikker på Kommandoprompt.
 4. Når ledeteksten åpnes, skriver du inn følgende kommandoer og trykker Enter på tastaturet etter hver av dem:
bootrec / scanos bootrec / fixmbr bootrec / fixboot bootrec / rebuildbcd
 1. Start datamaskinen på nytt, og den skal starte helt fint, uten å møte problemet igjen.

bootrec-0xc000000e-windows-10

Metode 2: Reparer operativsystemet ditt med gjenopprettingsstasjonen

Denne metoden vil også reparere operativsystemet ditt med ledeteksten til gjenopprettingsstasjonen, og du bør kunne starte opp i Windows uten å møte problemet igjen. Start fra gjenopprettingsstasjonen, og følg instruksjonene nedenfor.

 1. Bruk trinn 1 til 3 fra forrige metode for å komme til ledeteksten til gjenopprettingsstasjonen.
 2. Når du er inne i ledeteksten, skriver du inn kommandoene nedenfor, etterfulgt av Enter på tastaturet for å utføre dem. Den StartRep.exe verktøyet korrigerer boot miljøverdier og bør fikse BCD feil. Merk at du kanskje må gjenta dette trinnet flere ganger i tilfelle det mislykkes.
cd x: \ sources \ recovery StartRep.exe
 1. Hvis det forrige trinnet med å reparere Windows ikke hjalp, skriver du inn bcdedit i ledeteksten for å se verdiene for Windows Boot Manager.
 2. Legg merke til verdiene for enheten . Hvis de er ukjente , skriver du inn følgende kommandoer, hver etterfulgt av Enter for å utføre dem. Merk at du bør erstatte C: med partisjonen der operativsystemet er installert, om nødvendig.
bcdedit / sett {DEFAULT.EN_US} enhetspartisjon = c: bcdedit / sett {DEFAULT.EN_US} osdevice partisjon = c: bcdedit / sett {BOOTMGR.EN_US} enhetspartisjon = c:
 1. Når ledeteksten er ferdig, lukker du den, fjerner gjenopprettingsstasjonen og starter systemet på nytt. Det burde ikke ha noen problemer med å starte opp nå.

Den eneste ulempen med disse løsningene er at de krever en gjenopprettingsdrift, tålmodighet og sterke nerver. Hvis du følger dem som beskrevet, bør du imidlertid fikse feilen du har fått, og fortsette å bruke enheten din som før.

Metode 3: Aktiver Windows 10 WHQL-støtte i BIOS

Innstillingen for Windows 10 WHQL-støtte finnes i noen av OEM-ene. Den har to grunnleggende funksjoner: sjekker etter signerte drivere under oppstartsprosessen, og lar deg aktivere UEFI-støtte. Hvis du bruker Windows 10, må du aktivere det, og deretter kan datamaskinen starte opp normalt. Imidlertid, hvis det ikke er valgt, kan datamaskinen starte opp i feil 0xc000000e. Så du kan få tilgang til BIOS for å se om innstillingen for Windows 10 WHQL-støtte er aktivert. Hvis ikke, aktiver det for å prøve.

Du bør merke deg at innstillingen for Windows 10 WHQL-støtte ikke støttes på alle datamaskiner. Hvis datamaskinen din ikke har det, kan du sjekke om UEFI-støtten er aktivert på datamaskinen din. Hvis ikke, kan du aktivere den for å se om feilkoden 0xc000000e forsvinner. For å aktivere det:

 1. Slå datamaskinen helt av og la den sitte i minst et par minutter.
 2. Etter å ha forsikret deg om at tilstrekkelig tid har gått, starter du datamaskinen på nytt, og du bør legge merke til " Trykk på denne knappen for å starte opp i Bios-modus ".
 3. Trykk på knappen for å starte opp i Bios-modus.
 4. Etter vellykket oppstart i Bios-modus, sjekk om det er en Windows WHQL-innstilling i Bios.
 5. Hvis den er til stede, trykk “Enter” for å velge den etter å ha markert den med piltastene, og velg alternativet “Enabled” for å aktivere den på datamaskinen.
 6. Sjekk om dette løser problemet.

Hvis Windows 10-oppstartsfeil 0xc000000e fremdeles vises etter at du har aktivert innstillingen for Windows 10 WHQL-støtte eller UEFI-støtte, må du kanskje tilbakestille BIOS / UEFI-konfigurasjonen på datamaskinen din.

Metode 4: Gjenoppbygg BCD via Easy Recovery Essentials

Easy Recovery Essentials er en automatisert systemreparasjonsfunksjon med ett klikk som inkluderer full reparasjon og rekonstruksjon av BCD for å løse “0xc000000e” -feilen, selv i tilfeller der Windows ikke starter opp som følge av feilen.

Den automatiserte oppstartsreparasjonskomponenten til EasyRE vil løse alle BCD-relaterte problemer, fikse BCD eller gjenskape den fra bunnen av ved hjelp av riktig koding og bane for partisjonen som nekter å laste ordentlig. Det vil også markere disken som online for å sikre at den fungerer riktig.

Easy Recovery Essentials løser garantert feilen “0xc000000e” automatisk ved hjelp av det innebygde alternativet for automatisert reparasjon. EasyRE er for øyeblikket tilgjengelig for Windows XP, Vista, 7, 8, 10 og kan lastes ned og opprettes på hvilken som helst PC.

 1. Få tak i en annen datamaskin som du kan bruke til å lage en USB som vi skal bruke til å starte datamaskinen fra.
 2. Last ned Easy Recovery Essentials herfra.
 3. Brenn bildet.
 4. Start datamaskinen fra Easy Recovery Essentials CD eller USB du opprettet.
 5. Når EasyRE er i gang, velger du alternativet “Automated Repair” og klikker på Fortsett.
 6. Etter at EasyRE har skannet datamaskinens stasjoner, identifiser og velg stasjonsbokstaven for Windows-installasjonen din fra listen, og klikk deretter på det automatiserte reparasjonsalternativet for å begynne.
 7. Easy Recovery Essentials vil begynne å analysere den valgte stasjonen for problemer. EasyRE vil teste for og prøve å korrigere feil automatisk med disk, partisjon, bootsector, filsystem, bootloader og register. Ingen inngrep er nødvendig, da EasyREs reparasjon er helautomatisert.
 8. Når prosessen er fullført, vil EasyRE rapportere funnene. Klikk på Restart- knappen for å starte PCen på nytt og teste endringene.

Metode 5: Tilbakestill BIOS / UEFI-konfigurasjon

Noen brukere sa at deres feil 0xc000000e løses ved å tilbakestille BIOS / UEFI-konfigurasjonen. Så du kan vurdere å prøve denne metoden for å se om dette problemet kan løses.

Trinn 1. Åpne BIOS-menyen

For å tilbakestille BIOS til standardinnstillingene, må du gå til BIOS-menyen og finne alternativet Standardinnstillinger først.

Windows 10-brukere har tilgang til avanserte oppstartsalternativer Windows 10 og kommer inn i BIOS-menyen. Du kan klikke Start -> Strøm, holde nede Skift-tasten og klikke Start på nytt-knappen for å starte Windows på nytt i Windows Recovery Environment. Klikk deretter Feilsøk -> Avanserte alternativer -> UEFI firmwareinnstillinger, og klikk Start på nytt for å gå inn i BIOS-innstillingsskjermbildet.

Alternatively, you can also restart your computer normally and press the required key in the startup screen to boot into the BIOS settings window. The hotkey is varied from different computer manufacturers, and it could be F12, Del, Esc, F8, F2, etc.

Step 2. Find the Setup Defaults Option

The name and location of the “Setup Defaults” option may be different from various computers. It generally calls like: Load Default, Load Setup Defaults, Load Default Settings, Load BIOS Defaults, Load Optimal Defaults, etc.

Use the arrow keys on the computer keyboard to find the BIOS setup default option in the BIOS settings screen. You may find it in one of the BIOS tabs.

Step 3. Reset BIOS

After you find the Load Setup Defaults option, you can select it and press the Enter button to start resetting the BIOS to factory default settings in Windows 10.

At last, you can press F10 to save and exit BIOS. Your computer will automatically reboot. If you need to change BIOS settings again in the future, you can follow the same instructions to access BIOS again to change it.

Method 6: Mark Boot Disk As Online

It is possible in some cases, that the disk that you have connected to the computer or the USB that you are trying to boot from has been marked as offline by the computer. Some computers tend to prevent extra applications, hardware, and other things from being able to run as soon as the computer starts because it allows for more convenient and fast startup experience. Therefore, in this step, we will be marking the Disk as online.

You still need to use a bootable USB medium to do this job. We will show you a step-by-step guide here:

 1. After booting your computer from the bootable USB drive, you need to go to Next > Repair your computer. Then, you will enter WinRE.
 2. Go to Troubleshoot > Advanced options > Command Prompt.
 3. Make sure to properly enter your login credentials if you are asked by the computer.
 4. Type in the following command inside the command prompt to successfully launch the disk part utility on your computer.
  diskpart
 5. Type in either one of the following commands in the next window to list the currently connected disk drives to your computer.
  List Disk List Volume
 6. Once the disks have been listed, you need to identify the disk that contains the Windows operating system and the one that you want to mark as active.
 7. After identifying it, select the disk using the following command and replacing the alphabet with the driver letter of that disk.
  select disk A Select Volume A (Replace A with the Drive Letter)
 8. After you have successfully selected the disk, you must mark the disk as online in order to initiate the recognization process of the disk at startup. Use the following commands to do that.
  Online Disk Online Volume
 9. Type in the following command to successfully get out of the command prompt and restart your computer after that.
  Exit
 10. Check to see if marking the Disk as online has fixed your issue.

Method 7: Check your data cables, BIOS and drivers

Unplug all HDD data cables, and then plug them again. Revert to the previous drivers and BIOS settings if they were changed, or use “Restore factory settings” option in the BIOS. Make sure to write down all current BIOS settings that were previously selected, just in case it is required to switch back. If the error is caused by a change of the SATA disk controller’s mode in the BIOS or firmware, the fix can be as simple as entering the BIOS and toggling the SATA controller’s “mode” setting. The exact instructions differ from one manufacturer to the other, but the options will resemble what is shown in the screenshots below.

To check the boot order, follow these steps:

 1. Restart the computer
 2. Press the necessary key to open the BIOS menu. This key depends on the computer manufacturer and computer model. This is usually listed on the first screen that appears on the monitor. It can be any of the following: Esc, Del, F2, F8, F10 or F12.
 3. If the screen shows multiple keys, find the key to open “BIOS”, “setup” or “BIOS menu”
 4. Attempt to toggle between all three (or more) modes until a combination that results in Windows booting successfully once more is found.

Method 8: Boot Windows In Safe Mode

If above solutions didn’t fix the problem, then Start Windows into safe mode. This will start your PC with minimum system requirements, will not load startup programs, add-ons etc. And allow performing troubleshooting steps to fix Boot Error 0xc000000e:

Before you enter the safe mode, you need to enter the Windows Recovery Environment (winRE). To do this, you will repeatedly turn your device OFF, then ON:

 1. Hold down the power button for 10 seconds to turn off your device.
 2. Press the power button again to turn on your device.
 3. On the first sign that Windows has started (for example, some devices show the manufacturer’s logo when restarting) hold down the power button for 10 seconds to turn off your device.
 4. Press the power button again to turn on your device.
 5. When Windows restarts, hold down the power button for 10 seconds to turn off your device.
 6. Press the power button again to turn on your device.
 7. Allow your device to fully restart and you should boot into the Windows Recovery Environment.

Now that you are in the Windows Recovery Environment, you will follow these steps to take you to safe mode:

 1. On the Choose an option, screen, select “Troubleshoot” and then “Advanced options.”
 2. Now click on “Startup Settings” and click on “Restart.”
 3. After your device restarts, you’ll see a list of options. Select option “4” from the list or press “F4” to enter Safe Mode.

Note: If you need to exit safe mode, simply restart your device, or:

  1. Press the “Windows logo key + R.”
  2. Type “msconfig” in the Run box and then select “OK”.
  3. Select the Boot tab and under Boot options, clear the Safe boot checkbox.

Method 9: Check your disk with CHKDSK utility

If the hard drive has its file integrity compromised, it is possible to use built-in Windows CHKDSK utility to scan the disk and fix the file system errors.

 1. Connect a USB drive that has been made bootable or insert the Windows Installation Disk on your computer.
 2. After connecting one of these, boot from that connected device.
 3. After booting your computer from the device, click on “Next” and then on the “Repair your Computer” option.
 4. On the next window, click on “Troubleshoot” and then on the “Advanced” Option.
 5. On the next screen, make sure to select the “CommandPrompt” option to successfully launch into the command prompt.
 6. Provide the login credentials of your account in order to boot inside the cmd.
 7. Inside the command prompt, type in the following command to successfully run the check disk utility on your computer.
  chkdsk C: /f (Make sure to replace the "C" with the Drive letter of your partition).
 8. Confirm any on-screen prompts and wait for the scan to be fully completed.
 9. Check to see if the issue is fixed by performing this step.

Method 10: Disable fast startup Feature

If your computer has been set up to use the Fast Startup feature, you might be getting this error message on your screen because of doing so. The Fast Startup feature is known to malfunction with some operating systems and hardware combinations.

Basically, when enabled, the feature automatically sends some launch configurations to be stored in your RAM to allow for a faster startup as indicated by its name but this configuration data can sometimes be corrupted which can lead to this error on your computer. Therefore, in this step, we will be disabling it completely. For that:

 1. Press “Windows” + “R” to open the Run prompt.
 2. Type in “Control Panel” and press “enter” to launch the classical Control Panel interface.
 3. Inside the control panel, click on the “Hardware and Sound” option and then select the “Power Options” button.
 4. Inside the power options, click on the “Choose what the power button does” from the left side.
 5. Click on the “Change Settings” option if the fast startup option is greyed out.
 6. Make sure to uncheck the “Turn on Fast Startup” option and save your changes.
 7. Closeout of the window and terminate any unnecessary applications.
 8. Click on the “Start Menu”, click on the “Power Options” and select “Shutdown” from the list.
 9. This option should completely power down your computer and after performing a complete shutdown, wait for some minutes before turning your computer back on.
 10. After the computer turns back on, check to see if the error message is fixed.

  Note: This solution can only be applied if you are able to sometimes boot up your computer normally and are only encountering this error momentarily.

Method 11: Repair Corrupted System Files

It also possible in some situations that certain system files might have been corrupted due to a storage failure or due to some other reason. Therefore, in this step, we will be performing a complete repair of the corrupted system files and then we will check to see if doing so fixes this issue. For that:

 1. Press “Windows” + “R” to open the Run prompt.
 2. Type in “cmd” and then press “Shift” + “Ctrl” + “Enter” to launch the command prompt with admin privileges.Kjør dialog: cmd, og trykk deretter Ctrl + Shift + Enter
 3. Type in the following commands one by one and press “Enter” after each to successfully run an SFC scan and a DISM Scan on your computer.
  DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth sfc /scannow
 4. Restart your computer completely once these scans are completed.
 5. Check to see if by performing these scans, you were able to fix this issue on your computer.

Method 12: Run Windows Startup Repair

Startup Repair is capable of diagnosing and fixing the found issues. For example, it can automatically scan system files, registry settings, configuration settings, etc. and try to fix the problem on its own. Startup Repair is especially useful when your computer is unbootable. Since your computer fails to boot, Windows can boot into WinRE automatically. While, if it doesn’t appear, you can interrupt the boot process three times in a row, and then the WinRE screen appears. Alternatively, if you have a bootable USB medium, you can also set your computer to boot from it and go to Repair your computer to enter WinRE.

After you have successfully booted into the Windows Recovery Environment, click on the “Troubleshoot” option, and from there, select the “Advanced Options” screen. Inside the advanced options, select the “StartupRepair” button to successfully initiate the Startup Repairing process. Windows will begin to diagnose your computer automatically. When the process ends, your computer will restart automatically. You can wait to see whether it can boot successfully.

Løsning: Forsikre deg om at ingen ekstra enheter er koblet til før du hopper inn i kommandolinjen eller Oppstartsreparasjon, det er best å prøve en ny omstart med færrest antall enheter og eksterne stasjoner koblet til datamaskinen. Dette vil sørge for at ingenting som nylig ble lagt til datamaskinen ikke forårsaker dette problemet. Det er best å koble fra nylige USB-stasjoner, CDer, DVDer osv. Dette inkluderer også en minnekortleser. Forsikre deg om at alle eksterne stasjoner og USB-nøkler eller USB-hoppstasjoner er koblet fra, og prøv igjen.

Anbefalt

Fix: Minecraft svarer ikke
Hva er Digital TV Tuner Device Application Application og bør det fjernes?
Hva er FileRepMalware og bør du fjerne det