Trinn for trinn guide for å løse Canon B200 feil

Trinn for trinn guide for å løse feil B200 på Canon-skrivere

Canon-skrivere er kjent over hele verden for enkel feilsøking. Støtten kode Feil B200 er en av de vanligste feilene som blir funnet i Canon-skrivere.

Feilsøking for å løse denne feilen er ganske enkel. Ettersom Canon-skriverne leveres med enten 2 eller 4+ kassetter, er feilsøking feil B200 forskjellig for begge skriverne.

Feilsøking 4+ Canon-skrivere

1. Åpne toppdekselet på skriveren. Kassetten holder automatisk opp. Fjern alle kassettene fra holderen.

2. Neste trinn er å fjerne skrivehodet, som enkelt kan gjøres ved å løfte spaken som er plassert like ved blekkpatronholderen. Etter at du har løftet spaken, er det bare å fjerne skrivehodet forsiktig fra skriveren.

3. I tredje trinn setter du skrivehodet tilbake på plass i skriveren og sørg for å låse spaken.

4. Sett deretter alle kassettene på plass i riktig posisjon i skriveren, og sørg for at det ikke er noen åpen dør. Ved å sikre lukking av dører, sikrer du at skriveren er klar med tilgang til blekkpatronene og skrivehodet.

5. Koble deretter skriverkabelen fysisk fra strømbrettet og la den være koblet fra i minst 5 eller flere minutter. Dette resulterer i nedkjøling av skriveren, og den langvarige elektriske energien blir også eliminert.

6. Koble skriveren til igjen.

7. Det siste trinnet er å starte en rengjøringssyklus eller utføre en omfattende dysekontroll. Feil B200 skjer normalt ikke når skriveren har regelmessig tilgang til skrivehodet.

Feilsøking 2 Canon Canon-skrivere

1. Slå AV skriveren. Patronholderen setter seg faktisk fast i feil B200-tilstanden. Ved å justere skriveren midlertidig, kan vi imidlertid rette opp feilen B200 ytterligere.

2. Slå skriveren PÅ igjen.

3. Feil B200 indikerer ikke akkurat den problematiske kassetten. Derfor bør du ha en grov ide om hvilken patron du byttet sist. Fjern kassetten forsiktig fra sporet.

4. I en Canon-skriver med to kassetter er skriverens skrivehode den delen av kassetten. Denne skriveren har en begrensning på at du ikke kan forhindre feil B200 uten å bytte ut den problematiske kassetten. Bytt derfor ut kassetten med en gammel fungerende kassett, eller bytt den ut med en ny.

5. Gjør en omfattende dysekontroll eller en rengjøringssyklus. Etter utskifting av kassetten er dette et viktig skritt for å avgjøre om ønsket kassett byttes ut fra skriveren.

6. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, bytter du ut den andre kassetten med en ny eller en gammel fungerende kassett. Ettersom denne Canon-skriveren fungerer med to patroner, er det åpenbart at en av de to patronene er feil. Bytte og sjekke begge kassettene en etter en bør løse problemet.

7. Hvis problemet fortsatt vedvarer etter å ha utført alle trinnene ovenfor for feilsøking av begge typer Canon-skrivere, anbefales det at brukeren tar kontakt med Canon Hjelpelinje eller en skrivetekniker.

Anbefalt

Fix: Minecraft svarer ikke
Hva er Digital TV Tuner Device Application Application og bør det fjernes?
Hva er FileRepMalware og bør du fjerne det